Alternative
排球少年!!, 排球!!, ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน, HQ!!, High Kyuu!!, Haikyuu!! Chàng khổng lồ tí hon, Haikyu !! - Les as du volley ball, Haikyû!!, Les as du volley ball, Chàng khổng lồ tí hon
Auteur(s)
Artist(s)
Type
Shōnen